Flotrix - Raqt Visarjan

Raqt Visarjan Song Lyrics by Flotrix  on SoundVisionary
Song:Raqt Visarjan
Artist:Flotrix , ft. FloTrix
Album:Single
Released:2021-05-17
Music :
Producer :

Raqt Visarjan Lyrics

Yum dum Sam daam dand ki sthapna hai mujme
khatm Andheri raat bass Katna hai dukh ye
Kaam mein sukoon hai par sab Vasna mein gum hai
Sabko Kamna ki chul hai, 
Kamm aakna na tum be ye Prathna hai tumse
Daatna fazool hai inko gun ki taan pe nachna zaroor hai 
Baat mein na dum hai maarna hai inko ye raat ka hukum hai
Hum tum tum hum the madhte ye toh raat ka kasoor hai
Par raat gayi baat gayi 
Abb Trixter rakhe mota, jhaad de daant wahin aant kahin 
Manic depression karta zyada mein baat nahin, 
Pran ti ti, sunana aap beeti life jaise saamp seedhi, tu jaal beedi
I believe in action or rakhna plan sahi 
Har kone se maut jhaak rahi plus 
Tene kiya be kaam wahi
Rap karna tera kaam nahi lagta tu meko ram rahim

Yatra hai jeevan asakti se vrakti takk
Lagaam mann di fadd, Apne aap te sakhti rakh

naee toh Lun na tere dimaag ka kahin dahi chakh 
Dhinchak pooja rahi bakk janta rahi pakk,
par Bass do hi shaks  
Trixter n psyconcious kare paapon ka naash isme koi naee shak 
Mujme hai bhook akaal si, aur mein raha naee thak
Jab takk jeet leta naee takht, rhymes tabi chal rahi sakht 
Likhta rahun tab takk jab takk khaul jata naee rakt 
Jo cheez jahan se uthayi wahin rakh aur kahin chal 
Wahin Jahan koi ataa jaata nahi